Ikon för Rikstermbanken

intrakraniellt tryck

svensk term: intrakraniellt tryck
förklaring:

Hjärnan är omgiven av en vätska som skyddar hjärnan och ryggraden mot skador. Vätskan ger upphov till ett visst tryck innanför skallbenet, vilket kallas för intrakraniellt tryck. Får man av någon anledning för mycket vätska kan trycket öka och symtom som huvudvärk, värk i axlar och nacke etc. kan uppstå.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008