Ikon för Rikstermbanken

intraabdominell

svensk term: intraabdominell
definition:

inuti buken eller bukhålan

anmärkning:

Ordet kan användas till exempel för att beskriva var en infektion är belägen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008