Ikon för Rikstermbanken

intoxikationsrisk

svensk term: intoxikationsrisk
definition:

risk för förgiftning

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008