Ikon för Rikstermbanken

intestinal

svensk term: intestinal
definition:

som har med tarmarna eller inälvorna att göra

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008