Ikon för Rikstermbanken

interaktion

svensk term: interaktion
förklaring:

Betyder samverkan eller samspel. Ibland kan läkemedel interagera med varandra, vilket betyder att de påverkar varandras effekt. Eftersom interaktioner nästan aldrig är planerade så kan de orsaka problem, t.ex. minskad/utebliven effekt eller kraftigare biverkningar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008