Ikon för Rikstermbanken

intention-to-treat

svenska termer: intention-to-treat
ITT
förklaring:

Engelska för ”avsikt att behandla”. Uttrycket används som benämning på den grupp som avses att behandlas i en klinisk studie. Denna grupp inkluderar alla patienter eller friska frivilliga, även de som under studien drar sig ur.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008