Ikon för Rikstermbanken

integrin

svensk term: integrin
definition:

molekyl som sitter på cellernas yta

anmärkning:

Dess uppgift är att hjälpa cellerna att kunna binda till andra celler, vävnader etc.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008