Ikon för Rikstermbanken

inklusionskriterier

svensk term: inklusionskriterier
definition:

de krav som ställs för att man ska få vara med i en viss s.k. klinisk prövning, där man prövar ett läkemedel på människa

anmärkning:

Detta kan t.ex. vara att man ska ha en viss diagnos eller vara en viss ålder.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008