Ikon för Rikstermbanken

inklusion

svenska termer: inklusion
inneslutning
förklaring:

Ordet används för att beskriva de personer som tas med i en s.k. klinisk prövning. I en klinisk prövning testar man nya läkemedel på människor.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008