Ikon för Rikstermbanken

injicerbar

svensk term: injicerbar
definition:

som går att injicera, det vill säga att tillföra kroppen via en nål som man sticker in genom huden

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008