Ikon för Rikstermbanken

injektionssubstans

svensk term: injektionssubstans
definition:

läkemedel i fast form, som t.ex. pulver, som måste lösas upp eller blandas i en vätska innan det kan sprutas in genom huden med en nål

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008