Ikon för Rikstermbanken

injektionsspruta

svensk term: injektionsspruta
definition:

hjälpmedel som används för att spruta in läkemedel via en nål genom huden

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008