Ikon för Rikstermbanken

injektionspenna

svensk term: injektionspenna
definition:

hjälpmedel som ser ut som en penna och som används för att spruta in läkemedel via en nål genom huden

anmärkning:

Injektionspennor finns för att de är enkla att använda på sig själv. Många personer med diabetes använder sig av injektionspennor för att själva kunna ta sitt insulin varje dag.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008