Ikon för Rikstermbanken

injektionskoncentrat

svensk term: injektionskoncentrat
definition:

vätska med läkemedel som måste spädas ut med mer vätska innan den kan sprutas in i kroppen med en nål som man sticker genom huden

anmärkning:

Spädes inte vätskan ut blir den för stark.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008