Ikon för Rikstermbanken

injektionsemulsion

svensk term: injektionsemulsion
definition:

vätska med läkemedel som ska sprutas in i kroppen via nål genom huden, och som innehåller mycket små droppar av en annan vätska

anmärkning:

De båda vätskorna är olösliga i varandra såsom oljedroppar är i vatten eller vattendroppar är i olja. Mjölk är ett exempel på en emulsion där oljedroppar flyter i en vattenfas.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008