Ikon för Rikstermbanken

inhalationsspray

svensk term: inhalationsspray
definition:

inhalator där läkemedel är finfördelat i vätska och en fin spray produceras genom högt tryck

anmärkning:

De små dropparna som utgör sprayen kan lätt passera genom mun och svalg för att utöva sin effekt i luftrören och lungorna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008