Ikon för Rikstermbanken

inhalationspulver

svensk term: inhalationspulver
definition:

inhalator där läkemedlet föreligger i pulverform, ofta finfördelat i något hjälpämne

anmärkning:

Pulvret inhaleras och de små partiklarna passerar genom mun och svalg för att utöva sin effekt i luftrören och lungorna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008