Ikon för Rikstermbanken

inhalationsanestetikum

svensk term: inhalationsanestetikum
definition:

medel som genom inandning ger bedövning

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008