Ikon för Rikstermbanken

inhalation

svenska termer: inhalation
inandning
inspiration
förklaring:

Exempelvis kallas läkemedel som ges till kroppen via luftvägarna för inhalationsläkemedel.

Motsats till exhalation, expiration.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008