Ikon för Rikstermbanken

infektion

svensk term: infektion
förklaring:

Betyder att något levande smittämne tagit sig in i kroppen. De olika levande smittämnen som finns är bakterier, virus, svampar och parasiter. Bakterieinfektioner kan ofta behandlas med någon form av antibiotikum medan virusinfektioner är svårare att behandla. Många infektioner behöver däremot inte behandlas alls, eftersom kroppen själv kan bekämpa dem.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008