Ikon för Rikstermbanken

infantil spasm

svensk term: infantil spasm
förklaring:

En epilepsiform som drabbar spädbarn. Orsaken kan vara en fosterskada, syrebrist vid födseln, eller annan påverkan på hjärnan. Anfallen yttrar sig oftast i att armarna krampar, utan att barnet förlorar medvetandet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008