Ikon för Rikstermbanken

indolpositiv

svensk term: indolpositiv
förklaring:

En egenskap hos bakterier som innebär att de kan producera ämnet indol. Genom att testa huruvida en okänd bakteriestam är indolpositiv eller inte kan man få fram information om vilken sorts bakterier man har att göra med.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008