Ikon för Rikstermbanken

incidens

svensk term: incidens
definition:

antalet personer som insjuknar i en viss sjukdom under en viss tid

anmärkning:

Anges i personer per tidsenhet (t.ex. 30 personer/år).

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008