Ikon för Rikstermbanken

in vivo

svensk term: in vivo
definition:

Term inom vetenskapen som anger att experiment eller mätningar utförts på levande organismer.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008