Ikon för Rikstermbanken

in silico

svensk term: in silico
förklaring:

In silico innebär att man använder sig av datorer. Begreppet används bl.a. inom läkemedelsutveckling, där det kan jämföras med in vivo, som innebär att man använder sig av levande organismer.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008