Ikon för Rikstermbanken

implantat

svensk term: implantat
definition:

fast läkemedelsberedning som förs in, implanteras, i en vävnad

anmärkning:

Ett läkemedelsimplantat innehåller en viss dos av ett läkemedel och är avsett att under en längre tid efter implantationen frisättas och verka i kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008