Ikon för Rikstermbanken

impermeabilitet

svenska termer: impermeabilitet
ogenomtränglighet
förklaring:

Till exempel kan en barriär i kroppen eller en bakterie vara ogenomtränglig för ett läkemedel.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008