Ikon för Rikstermbanken

immunglobulin E

svenska termer: immunglobulin E
immunoglobulin E
beteckning/formel: IgE
förklaring:

En antikropp som är involverad i den reaktion som orsakar allergiska symtom.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008