Ikon för Rikstermbanken

immunglobulin A

svenska termer: immunglobulin A
immunoglobulin A
beteckning/formel: IgA
förklaring:

Immunoglobuliner är en grupp av skyddsproteiner, så kallade antikroppar. IgA finns på ytan på kroppens slemhinnor. Där bildar den ett effektivt immunförsvar genom att förhindra bakterier och andra sjukdomsframkallande ämnen att tränga igenom slemhinnan. IgA binder till ämnet som sedan bryts ner.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008