Ikon för Rikstermbanken

imidazolinreceptoragonister

svensk term: imidazolinreceptoragonister
förklaring:

Imidazolinreceptoragonister binder till och aktiverar receptorer (små sensorer) vilka dämpar det sympatiska nervsystemets påverkan på blodkärlen. Blodkärlen slappnar av och vidgas. Imidazolinreceptoragonister sänker även hjärtfrekvensen och verkar på blodtrycksreglerande nerver i hjärnan och dämpar aktiviteten hos dessa. Blodtrycket sjunker i och med detta.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008