Ikon för Rikstermbanken

iliohypogastrisk

svensk term: iliohypogastrisk
definition:

som avser eller hör till både höftben och bukens nedersta del

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008