Ikon för Rikstermbanken

idiotyp

svensk term: idiotyp
definition:

de egenskaper som en individ ärvt från sina föräldrar

anmärkning:

Idiotyp kan också innebära den del av en antikropp som kan variera mellan olika typer av antikroppar och som gör att de kan binda till olika ämnen i kroppen (antigen).

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008