Ikon för Rikstermbanken

iatrogen

svensk term: iatrogen
förklaring:

Ord som beskriver en händelse som har orsakats av en läkares råd till en patient. Kan även beskriva något som uppkommit pga. den behandling som en läkare ordinerat en patient. Exempel är om patienten får vitaminbrist till följd av intag av ordinerat läkemedel.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008