Ikon för Rikstermbanken

hypoxi

svenska termer: hypoxi
syrebrist
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008