Ikon för Rikstermbanken

hypovolemi

svensk term: hypovolemi
definition:

minskad blodvolym

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008