Ikon för Rikstermbanken

hypoventilation

svensk term: hypoventilation
förklaring:

Hypoventilation betyder en minskad andning vilket innebär ett minskat inflöde av syre till lungorna. Den minskade ventilationen gör det svårare för kroppen att göra sig av med koldioxid vilket ökar koncentrationen av koldioxid i blodet. Som en följd av detta försämras syresättningen av blodet och kroppens organ.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008