Ikon för Rikstermbanken

hypotyreos

svensk term: hypotyreos
förklaring:

Hypotyreos är när sköldkörteln producerar för lite av de s.k. tyreoideahormonerna, som reglerar ämnesomsättningen i kroppen. Orsaken är oftast en sjukdom där immunförsvaret angriper sköldkörteln. Symtomen uppkommer pga. den sänkta ämnesomsättningen, och yttrar sig bl.a. i dåsighet, frusenhet, förstoppning samt viktökning. Sjukdomen behandlas genom att man tillför syntetiska tyreoideahormoner.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008