Ikon för Rikstermbanken

hypotensiv

svenska termer: hypotensiv
blodtryckssänkande
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008