Ikon för Rikstermbanken

hyposensibilisering

svensk term: hyposensibilisering
definition:

metod för att minska en allergi

anmärkning:

Det går ut på att man utsätter patienten för ämnet som orsakar allergisymtomen. I början ger man väldigt små doser, och i takt med att kroppen vänjer sig ökas doserna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008