Ikon för Rikstermbanken

hypopné

svensk term: hypopné
definition:

minskat men ej upphört luftflöde

anmärkning:

Tillståndet definieras som då luftflödet faller 50 % eller mer under 10 sekunder samtidigt som blodets syremättnad minskar med 4 % eller mer.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008