Ikon för Rikstermbanken

hypoparatyreoidism

svensk term: hypoparatyreoidism
definition:

nedsatt funktion hos bisköldkörtlarna, vilket leder till minskad produktion av parathormon

anmärkning:

Sjukdomen kan leda till sänkta nivåer av kalcium i blodet och därav kramper.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008