Ikon för Rikstermbanken

hyponatremi

svensk term: hyponatremi
definition:

tillstånd då halten natriumjoner i blodet är för låg

anmärkning:

Beror på att mängden vätska i blodet är för stor, vilket kan uppstå vid bl.a. hjärtsvikt. Hyponatremi är ett allvarligt tillstånd.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008