Ikon för Rikstermbanken

hypomagnesemi

svensk term: hypomagnesemi
definition:

tillstånd med onormalt låg halt av magnesium i blodet

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008