Ikon för Rikstermbanken

hypokinesi

svensk term: hypokinesi
definition:

nedsatt rörelseförmåga med onormalt små eller långsamma rörelser

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008