Ikon för Rikstermbanken

hypokapni

svensk term: hypokapni
definition:

onormalt låg halt koldioxid i blodet

anmärkning:

Koldioxid är en naturlig produkt av kroppens metabolism och avges normalt i lungorna. Orsaker till hypokapni kan vara hyperventilering. Hypokapni gör att blodkärlen i till hjärnan drar ihop sig vilket kan leda till ångest och yrsel.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008