Ikon för Rikstermbanken

hypokalemi

svensk term: hypokalemi
definition:

för låg halt kalium i blodet

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008