Ikon för Rikstermbanken

hypokalcemi

svensk term: hypokalcemi
definition:

låg nivå av kalcium i blodet

anmärkning:

Hypokalcemi kan uppkomma om man får i sig för lite kalcium via maten. Det kan också bero på sjukdomar i lever och njurar, samt pga. störningar i bildningen av bisköldkörtelhormon som kontrollerar kalkbalansen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008