Ikon för Rikstermbanken

hypoglykemi

svensk term: hypoglykemi
förklaring:

När man drabbas av för lågt blodsocker. Kan ske t.ex. när en diabetiker injicerat för mycket insulin.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008