Ikon för Rikstermbanken

hypogammaglobulinemi

svensk term: hypogammaglobulinemi
definition:

nedsatt mängd gammaglobulin i blodet med bl.a. ökad infektionskänslighet som följd

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008