Ikon för Rikstermbanken

hypnagoga hallucinationer

svensk term: hypnagoga hallucinationer
definition:

hallucinationer (synvillor) som uppkommer i samband med insomnandet

anmärkning:

Hallucinationerna är oftast livliga, skräckfyllda och upplevs som mycket realistiska.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008